1   Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, společností

IQRF Tech s.r.o.

Průmyslová 1275, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, Česká republika

Spisová značka: C 40027 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČ: 06317375

DIČ: CZ06317375

Telefon: +420 493 538 125

E-mail: sales@iqrf.org

Web: https://www.iqrf.org/

(dále jen Prodávající)

 1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, a to jak fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost (dále jen Spotřebitel), nebo v rámci své podnikatelské činnosti, a to ať už jako fyzická nebo právnická osoba (dále jen Firemní zákazník), prostřednictvím internetových obchodů (dále je E-shop) provozovaných Prodávajícím a dále prostřednictvím objednávky zaslané e-mailem buď na sales@iqrf.org nebo konkrétnímu pracovníkovi obchodního oddělení.
 2. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

2   Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu E-shopu. Nenajde-li zájemce informace o požadované součástce v uvedených zdrojích, může zaslat písemnou poptávku. Tyto informace v žádném případě nenahrazují originální dokumentaci výrobce, která má vždy přednost před informacemi uvedenými v katalogu E-shopu. Prodávající neručí za odchylky technických parametrů součástek výrobců oproti jejich originální dokumentaci.
 2. Ceny jsou uváděny v KČ a primárně bez DPH. Jsou-li ceny včetně DPH, je to uvedeno v popisu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na E-shopu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Na E-shopu a v publikovaných cenících jsou zveřejněny ceny nezahrnující náklady na dopravu, případně další související náklady. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží jsou vyčísleny samostatně.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnutí obchodní slevy oproti cenám uvedeným v ceníku zboží a služeb.
  V případě objednaného množství většího, než se uvádí v ceníku zboží a služeb nebo jedná-li se o rámcovou objednávku, je možno pro sjednání lepší prodejní ceny zaslat písemnou poptávku. Slevy nejsou nárokovatelné a nelze je navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.
 5. Obrázky zboží umístěné v katalogu E-shopu jsou pouze ilustrativního charakteru.

3   Objednávka a uzavření kupní smlouvy, potvrzení objednávky

Objednávky na zboží mohou být uskutečňováno těmito způsoby:

 • prostřednictvím E-shopu,
 • e-mailem.

K uzavření kupní smlouvy dochází již odesláním objednávky Kupujícím.

Objednávka musí obsahovat:

 • název firmy, jméno, adresa, telefon, e-mail,
 • číslo objednávky, datum vystavení,
 • IČO, DIČ,
 • objednací název zboží podle katalogu nebo ceníku Prodávajícího,
 • počet kusů,
 • způsob dodání zboží, požadované datum dodání.

  U Spotřebitele nemusí být uvedeno číslo objednávky, IČO a DIČ.

  Potvrzení o úspěšném provedení objednávky na E-shopu je provedeno automaticky systémem na e-mailovou adresu Kupujícího. Potvrzení objednávky e-mailem je provedeno nejpozději následující pracovní den. Pokud nejsou známy některé dodací termíny objednaných položek, Prodávající potvrdí nejdříve známé položky, a v co nejkratším možném termínu zbývající.

  Číslo objednávky je vždy uvedeno na faktuře.

  4   Platební podmínky

  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:

  • v hotovosti – zboží je možno zaplatit hotově při převzetí v provozovně Prodávajícího,
  • bankovním převodem (platba předem) - při platbě na zálohovou fakturu (na účet Prodávajícího musí být připsána celá fakturovaná částka, teprve poté bude zboží Kupujícímu odesláno),
  • platební kartou,
  • dobírkou – cenu zboží zaslaného na dobírku platí Kupující přepravci při dodání; na dobírku je zasíláno zboží pouze v rámci České republiky,
  • prodej na fakturu – pouze Kupujícím, se kterými Prodávající uzavřel rámcovou kupní smlouvu nebo Kupujícím, kteří uhradili všechny předchozí faktury v termínu splatnosti; splatnost faktury je 14 dní, jako variabilní symbol uvede plátce číslo faktury.

  V případě objednávek se zvolenou částečnou expedicí, musí být platba uhrazena celá předem.

  Prodávající si vyhrazuje právo uplatnit penále za prodlení platby dle platné právní úpravy.

  5   Způsob dodání zboží

  Zboží je z centrálního skladu Prodávajícího v Jičíně (Česká republika) expedováno zpravidla nejdéle do tří dnů od doručení objednávky. Pokud zboží není momentálně na skladě, je dodací lhůta sdělena při potvrzení objednávky (objednávka e-mailem) / na základě vyžádání dostupnosti (E-shop). Dodací termíny na větší množství nebo na položky, které nejsou uvedeny v ceníku, budou sděleny na základě písemné poptávky.

  Možné způsoby zaslání zboží:

  • vše je skladem – zásilka je odeslána zpravidla nejdéle do tří dnů,
  • vše v jedné zásilce – v případě, že některé zboží není skladem, všechno zboží je odesláno v jedné zásilce po naskladnění kompletní objednávky,
  • dodání ve více zásilkách – poskytováno na vyžádání ze strany Kupujícího. Nejprve je odesláno zboží, které je momentálně skladem, ostatní položky jsou evidovány a zaslány v další zásilce (zásilkách). Kupující je o dodacích termínech předem informován. Zvýšené náklady na přepravu ve více zásilkách hradí Kupující.

  Při zasílání zboží může Kupující využít tyto způsoby:

  • GLS – při zasílání zboží účtuje Prodávající za každou jednotlivou zásilku přepravné dle platného ceníku přepravce,
  • osobní odběr – zboží lze vyzvednout na adrese IQRF Tech s.r.o., Průmyslová 1275, Valdické Předměstí, 506 01, Jičín, Česká republika.

  Dodání zboží je v souladu s mezinárodně platnými dodacími podmínkami INCOTERMS (EXW), není-li v kupní smlouvě ujednáno jinak.

  Povinností Kupujícího je po převzetí zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat přijatou zásilku (odpovídající produkt a množství, soulad fyzicky přijaté zásilky s fakturou a dodacím listem, nepoškozené balení). Případné neshody může Kupující uplatnit v souladu s Reklamačním řádem.

  6   Vrácení zboží

  1. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má Spotřebitel právo zboží vrátit do 14 dnů od doručení. Zboží musí být v původním obale, nepoužité, se všemi náležitými doklady. Jakmile bude zboží doručeno, bude překontrolován jeho stav, poté budou vráceny peníze ve lhůtě 14 dnů. Vrácená částka bude vždy snížena o cenu dopravy. 
  2. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění reklamace upravuje Reklamační řád.
  3. Členský stát EU, jehož právní předpisy bere Prodávající za základ pro vytvoření vztahů s Kupujícím, je Česká republika. V případě sporu ze smlouvy je rozhodným právem právo ČR a místně příslušným soudem je soud určený dle Občanského soudního řádu. Prodávající bude s Kupujícím jednat za trvání závazku v českém či anglickém jazyce a v tomto také poskytne Kupujícímu smluvní podmínky a další údaje. Se stížností, podnětem či dotazem se Kupující může také obrátit na Českou obchodní inspekci.

  7   Technická podpora  

  V případě technických dotazů se Kupující může obrátit na technickou podporu na e-mailové adrese support@iqrf.org.

  Ke všem výrobkům firem, které Prodávající obchodně zastupuje nebo je jejím výhradním distributorem, může Prodávající na vyžádání dodat originální, kompletní a aktuální technické parametry a je schopen poskytnout další specifické údaje, případně může s Kupujícím dohodnout zaškolení při obsluze zakoupeného zboží.

  8   Osobní údaje

  8.1   Ochrana osobních údajů

  Více viz Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR.

  8.2   Personalizace nabídky e-shopu

  Prodávající nepoužívá žádnou personalizaci založenou na chování zákazníka při návštěvě jeho webových stránek a E-shopu. Ceny odpovídají pouze ceníku. Objednávka uvedeného zboží je vždy abecední.

   

  Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 24. 8. 2020 a nahrazují předchozí znění VOP včetně jejích součástí.